Tweede statie

 

pk02

 

 

TWEEDE statie:
Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Zelf rechtvaardig zal mijn Dienaar velen tot gerechtigheid brengen wier ongerechtigheid Hij heeft gedragen.
Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de dood en laat zich onder de boosdoeners tellen; daarom draagt Hij de misdaad van velen.
Jes. 53

 

 

God,
niet-te-peilen Vader,
U gaat met mensen
onnaspeurbare wegen.
U nodigt uit tot leven,
U zijt kracht in de verdrukking.
Schenk ons de moed
alles in ons leven
op uw weg te plaatsen
in navolging van Hem
die vrijwillig zijn kruis op zich nam:
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.