Veertiende statie

pk14

 

VEERTIENDE statie:
Jezus wordt in het graf gelegd

Bij de goddelozen plaatst men zijn graf, bij de zondaars zijn tombe.
Toch had Hij geen onrecht gepleegd, nooit was er bedrog in zijn mond.
Nee, maar het had de Heer behaagd Hem door lijden te breken en als waarachtig zoenoffer zijn leven te nemen.
Jes. 53

 

God, Vader,
uw Zoon is ter ruste gelegd
en vrede is op de aarde gekomen.
De strijd is gestreden
en U vervult de wereld met nieuw leven.
Schenk ook ons deze rust.
Laat uw wereld delen in deze vrede
die U belooft aan iedere mens
op de weg van de uiterste liefde
in het voetspoor van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.