Vierde statie

 

pk04

 

 

VIERDE statie:
Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Simeon in de tempel had het al gezegd: tegen Maria:
Deze is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël
en tot een teken van tegenspraak;
en een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren. 
Lc. 2

 

 

God, Vader,
zie neer op uw volk,
dat zijn ogen opslaat
naar uw Zoon.
Doe uw blik op ons rusten
en wij zullen onze ogen niet sluiten
voor ieder die onze aandacht zoekt.
Maak ons vrij,
maak ons gastvrij,
opdat iedere ontmoeting
getuigt van uw geheim
door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.