gebed van Jezus – Onze Vader

De vrienden van Jezus vroegen hem een keer hoe ze het beste konden bidden. Hij zei:    Als je met God wilt praten, ga dan naar een rustig plekje. Ergens waar niemand je ziet en niemand je stoort. God ziet wat verborgen is en zal naar je luisteren. Je hoeft ook niet veel woorden te gebruiken of moeilijk te praten. Zeg maar gewoon wat er gebeurt met jou. God weet allang wat je nodig hebt. Net als een vriend,  die maar een paar woorden nodig heeft om je helemaal te begrijpen. Als je geen woorden weet kun je ook gewoon stil zijn. Als je toch iets wilt zeggen, bid dan zo:

Onze Vader

God zorgt voor ons en houdt van ons als een moeder en een vader van hun kinderen. Alle mensen op de wereld zijn eigenlijk   broer en zus van elkaar. We hebben allemaal met elkaar te maken: één grote mensenfamilie.

die in de hemel zijt

We kunnen God niet zien. Dat is net als de gedachten in ons   hoofd en wat we van binnen voelen. Het is er wel, maar het zit verborgen. Je kunt ook zeggen: ‘God is in het verborgene’.

 Uw naam worde geheiligd

Aan de naam kun je iemand kennen. Niemand kent God helemaal, het is eigenlijk meer een soort geheim   wie God is. De naam van God betekent ongeveer: ‘Ik   zal er zijn’. Daar mogen we dus op vertrouwen. Maar hoe dat zal zijn maakt God zelf wel uit. Deze naam willen we apart houden, daar halen we geen ongein mee uit.  

Uw rijk kome

Dat is een soort ‘land van God’. Daar is het vrede. Niemand hoeft er zich meer zorgen te  maken over eten of kleren. Niemand heeft er meer verdriet, er wordt niet gepest. Iedereen is goed voor de anderen en God heeft er echt plezier in.  We hopen dat het ooit helemaal zo zal worden.

 Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel

Zo is het nog niet op de wereld, maar God heeft er wel een begin mee   gemaakt in het verborgene. Het is onze wens om dat te mogen zien en doen in ons leven hier en nu.

 Geef ons heden ons dagelijks brood

We weten dat niet iedereen op de wereld genoeg te eten heeft. Daar leggen we ons niet bij neer. We vragen God om ons te geven wat we   nodig hebben om te leven, elke dag.

 

en vergeef ons onze schuld zoals ook   wij aan anderen hun schuld vergeven

Iedereen doet wel eens iets fout en dat is niet leuk voor anderen. Je krijgt er ook ruzie door. Daar kun je iets van leren, maar het is niet goed om kwaad te blijven. Het is nodig om het weer goed te maken. Dat vragen we aan elkaar als we spijt   hebben, en ook aan God. We willen graag telkens een nieuwe kans krijgen. Weer gewoon mee mogen doen en anderen weer recht in de ogen kijken. Die kansen moeten we elkaar dan ook geven.

 en leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade

Maar we hebben het niet in de hand. Het lijkt wel of het  telkens mislukt. We willen het goede doen, maar we doen het verkeerde. Het lijkt dan wel alsof we erin gevangen zitten. We vragen God om ons dan weer vrij te maken.

Amen

Dat zeggen we vaak aan het eind van een gebed. Het betekent: ‘Ik meen het echt’ en ‘Ja, laat het zo zijn’.

En, weet je, dat hebben die vrienden altijd onthouden. Ze leerden het gebed van Jezus  ook weer aan andere mensen. Het werd opgeschreven en bewaard in de bijbel. En zo kunnen wij het ook nog steeds leren. Het is een beetje moeilijk te begrijpen. God weet wat het allemaal betekent. De mensen weten het alleen maar ongeveer. Over de hele wereld kennen mensen dit gebed, in allerlei talen wordt het gebeden. We noemen dit gebed ‘Het Onze Vader’. Dat is gemakkelijk te onthouden omdat het zo begint. Veel mensen hebben het helemaal uit hun hoofd geleerd. Als je niets meer weet te bedenken, kun je altijd deze woorden gebruiken om te bidden.

Bernard van Lamoen