Verbinding 15 December 2023

      Reacties uitgeschakeld voor Verbinding 15 December 2023

Beste lezers,

Allereerst staat er in Verbinding een kanselbericht. Het bericht is/ wordt dit weekend voorgelezen tijdens de vieringen in de kerken van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. Verder lezen we veel over herders en kerststallen.

De redactie bedankt u voor het lezen van Verbinding en voor de bijdrage(n) die u geleverd heeft.
We wensen u zalig kerstfeest en alle goeds voor 2024.

De volgende Verbinding verschijnt op 3 Januari 2024

Pater Thaddy de Deckere MHM, Corleen Poppelaars en Trudy van Hoof

Powered By EmbedPress